پروتئین ها

وی ایزولیت

WHEY ISOLATE

پروتئین ۱۰۰% ایزولیت شده

مـشاهده محصول

وی هیدرولیزیت

WHEY HYDROLYSATE

 پروتئین ۱۰۰% هیدرولیز شده

مـشاهده محصول

نایت پروتئین

NIGHT PROTEIN

میسلیار کازئین با ۸۸٪ پروتئین، کم چرب و کم قند!

مـشاهده محصول

آل دی پروتئین

ALL DAY PROTEIN

مخصوص تجدید نیازهای پروتئین در طول روز

مـشاهـده محصول

میلک شیک

MILK SHAKE

پروتئین ۱۰۰% شیر

مـشاهده محصول

اگ پروتئین

EGG PRPTEIN

 پروتئین ۱۰۰% تخم مرغ

مـشاهده محصول

وی دلیشز

WHEY DELICIOUS

پروتئین لذیذ

مـشاهده محصول

وی پرفکت

WHEY PERFECT

پروتئین کامل

مـشاهـده محصول
hello